Menu

قابل توجه دانشجویان محترم آموزش الکترونیکی

به اطلاع دانشجویان محترم می رسانیم جهت ورود به سیستم یادگیری الکترونیکی دو لینک در صفحه اصلی سایت مرکز قرار داده شده است. در صورت وجود مشکل در اتصال به سیستم از طریق یکی از لینکها ،از دیگری استفاده نمایید.