منوی دسترسی

جدول تاريخ كلاس هاي حضوري گرمسار

به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند كه كلاسهاي حضوري گرمسار به شرح ذيل در تاريخ هاي مندرج برگزار مي گردد.

 

 

رشته

تاريخ حضوري اول

تاريخ حضوري دوم و امتحانات ميان ترم

مهندسي عمران(سازه –مهندسي ومديريت ساخت)

چهارشنبه 30/11/92

پنج شنبه 1/12/92

متعاقبا اعلام مي گردد

مهندسي صنايع

 

چهارشنبه 7/12/92

پنج شنبه 8/12/92

چهارشنبه 3/2/93

پنج شنبه 4/2/93

مهندسي فناوري اطلاعات

 

چهارشنبه 7/12/92

پنج شنبه 8/12/92

چهارشنبه 3/2/93

پنج شنبه 4/2/93

مهندسي عمران-خاك و پي

چهارشنبه 7/12/92

پنج شنبه 8/12/92

چهارشنبه 3/2/93

پنج شنبه 4/2/93

 

جدول زمانبندي ساعات دروس متعاقبا اعلام مي گردد.