منوی دسترسی

قابل توجه دانشجویان جدیدالورودآموزش الکترونیکی پردیس بندرعباس

خواهشمند است انتخاب واحد ترم دوم 92 را طبق جدول ذیل انجام دهید در غیراینصورت این واحد راسا " اقدام به حذف دروس خواهد نمود.

رشته  مهندسی حمل و نقل دریایی

*تحقیق در عملیات جبرانی

قوانین حمل کالا در دریا

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

تجارت الکترونیکی و تکنولوژی اطلاعات

حقوق و بیمه دریایی

مباحث ویژه (تکنولوژی دریایی)

سمینار( برای ورودی های جدید الزامی است)

رشته مدیریت سیستم و بهره وری

*تحقیق در عملیات 1 جبرانی با کد 838383

*آمار و احتمال مهندسی جبرانی

*اقتصاد عمومی 1 جبرانی

مدیریت کیفیت و بهره وری

سمینار با کد 8182902

برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران

مدیریت نوآوری و خلاقیت

رشته مهندسی و مدیریت ساخت

*مقاومت مصالح جبرانی

*مکانیک خاک و پی و ملاحظات اجرایی جبرانی

تکنولوژی عالی بتن

مصالح ساخت پیشرفته

تحقیق در عملیات

رشته شبکه های کامپیوتری

*اصول سیستم های کامپیوتری- جبرانی

*شبکه های کامپیوتری - جبرانی

*برنامه سازی پیشرفته - جبرانی

سیستم های توزیعی

شبکه های چند رسانه ای

رشته مکانیک خاک و پی

*استاتیک- جبرانی

*مکانیک خاک - جبرانی

*مقاومت مصالح - جبرانی

*پی سازی - جبرانی

مهندسی تونل

ژئوتکنیک زیست محیطی