منوی دسترسی

قابل توجه دانشجویان محترم آموزش الکترونیکی

به اطلاع دانشجویان محترم می رسانیم جهت ورود به سیستم یادگیری الکترونیکی دو لینک در صفحه اصلی سایت مرکز قرار داده شده است. در صورت وجود مشکل در اتصال به سیستم از طریق یکی از لینکها ،از دیگری استفاده نمایید.